ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАН СУМЫН ЦАХИМ ХУУДАС
ЗАРЛАЛ
Цахим хуудасны талаарх санал хүсэлтээ 90095700 дугаарт залгаж өгнө үү Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
  • мэдээлэл

    ГЗБТөлөвлөгөө: Тухайн онд  иргэд, ААН,Байгууллагаас ирсэн газар эзэмших ашиглахыг хүссэн өргөдлүүдийг үндэслэн ирэх оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж сумын ИТХурлаар оны эцэст батлуулж ирэх оны ГЗБТ-г баталж гаргадаг. Энэ төлөвлөгөөнд  иргэд, ААНБ-д  тийм хэмжээний газрыг эзэмшүүлж ашиглуулж, өмчлүүлэх болсоныг тусгаж өгдөг. Дараа оны ГЗБТ-г өмнөх оны 12 сард нь төлөвлөж батлуулдаг. 

    Газрын албанаас иргэд ААН,Б газар ашиглах, эзэмших эрхтэй ч...

    2017-10-25 19:45:06 Дэлгэрэнгүй...